slider slider
Hızlı Etkili Yasal çözüm için
HUKUK, ADALET, GÜVEN
Hızlı Etkili Yasal çözüm için
HUKUK, ADALET, GÜVEN

Hoşgeldiniz

Değerli ziyaretçimiz,

Büromuz ile ilgili Genel Bilgiler ve İletişim için ilgili menülerimizi gezebilirsiniz.

Dilerseniz takipleriniz ile ilgili avukatınıza mesaj bırakabilir, e-posta gönderebilirsiniz. Bizimle görüşmek için randevu alabilirsiniz. Bize vekâlet verecekseniz iletişim sayfasını  kullanabilirsiniz.

Saygılarımızla..

Devamı
about

MAKALE & YAYINLAR

Çalışma alanlarımızla ilgili yazılı, görsel basında yayınlanmış makale ve yazılarımız ziyaretçilerimize yaşadıkları hukuki süreçte fikir verecektir.

news

Yargıtay Omurga Yaralanmalarında Kortikospinal Yol Bulgusu Yoksa 12 Aylık Süre Beklenmeden Rapor Alınabileceğine Hükmetti - 29/09/2023

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2022/3554 E. 2023/7606 K. sayılı ilamıyla, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kaza tarihi ile rapor tarihi arasında 12 ay süre geçmediğinden bahisle reddettiği uyuşmazlık hakkında bozma kararı verdi. Karar gerekçesinde, "her ne kadar kaza tarihi ve rapor tarihi arasında 12 aylık süre geçmemiş dahi olsa da yönetmelik eki cetvelinde açıklandığı üzere omurga rahatsızlığına eşlik eden bulguların varlığı halinde 12 aylık sürenin dikkate alınması gerektiğinin belirtilmesi karşısında ve maluliyet raporunda kortikospinal bulguya dair tespitinde bulunmadığı dikkate alındığından 12 aylık bekleme süresinin somut olayda geçerli olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri

Devamı
news

Danıştay Hakimlerin Üstünün Aranmasını Öngören Düzenleyici İşlemi İptal Etti - 24/09/2023

Danıştay, Hakim Aykut Resuloğlu'nun tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da havaalanlarında arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri kuralının hakimler bakımından iptali istemiyle açılan davada,  dava konusu kuralın hukuka uygunluğunun bulunmadığına dikkat çekerek, dava konusu düzenleyici işlemin yalnızca "hakimler" yönünden iptaline karar verdi. Davacının, dava dilekçesinde, “Havaalanı gibi yerlerin önemine istinaden dahi olsa hakim ve savcıların üzerlerinin aranmasının mümkün olmadığı, hakim ve savcının suç işlemesi halinde dahi kolluğun arama yetkisi sınırlı iken suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla üzerlerin

Devamı
news

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Satış Bedeli Düşük Gösterilen Taşınmazın Hilenin Varlığı İçin Tek Başına Delil Olamayacağına Hükmetti - 17/09/2023

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, tapuda gösterilen satış bedelleri ile davalı tarafından yatırılan bedelin taşınmazın gerçek değerinin altında olması, hilenin kanıtı olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Devamı

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ

Verdiği hizmetlerde en yüksek standartları sağlamayı esas alan ekibimiz Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim görmüş avukat ve idari personelden oluşmaktadır.

pic team1

Av. GÖNÜL KAPAĞAN KOCABEY

Sicil No: 29336
Sigorta Hakemi
pic team1

Av. Dr. DOĞAN KOCABEY

Sicil No: 31869
Sigorta Hakemi, Uzman Arabulucu

Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa,
adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir.

"Gandhi"