Av. GÖNÜL KAPAĞAN KOCABEY

Sicil No: 29336 Sigorta Hakemi

1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Ardahan Çıldır’lıdır. İlk, orta, tahsilini İstanbul Maltepe’de tamamladı. Lise tahsilini Acıbadem GAREL’de tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

1999 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Medeni Hukuk alanında Yüksek Lisans yaptı. < Bağlı Tüketici Kredileri> konulu tez çalışması olmuştur. Ankara Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlığa başladı. 2 yıl burada çalıştı. Şuan İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

2006–2008 döneminde İstanbul Barosu Kadıköy Bölge Temsilcisi ve İstanbul Barosu Meclis üyesi görevlerinde bulundu.

2008–2010 döneminde de İstanbul Barosu Kadıköy Bölge Temsilcisi ve İstanbul Barosu Meclis üyesi görevinde bulundu. 2006 yılında İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu yürütme kurulu’nda görev aldı.

2008–2010 döneminde İstanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yine 2006–2008 yılları arasında İstanbul Barosu Kalite Koordinasyon Merkezi sekreteri ve yürütme kurulu üyesi olarak görev almıştır. Türkiye Sigorta Reasürans Şirketler Birliği Sigorta Tahkim Komisyon’unda Sigorta Hakemi olarak görev yapmaktadır.

2000 yılından bu yana noterlik belgesine sahiptir. Halen Maltepe Üniversitesinde özel hukuk bölümünde doktora çalışması yapmaktadır. İstanbul Üniversitesinde 2 . üniversite olarak Tarih bölümü okumaktadır. İstanbul Barosu’nun Ceza Muhakemeleri Kanunu Uygulama sertifika programlarına katılmıştır. İstanbul Barosu’nun Kalite Koordinasyon Merkezi eğitim Seminer Programınlarına katılmış ve iç denetçi unvanını almıştır.

Ardahan ili, Çıldır İlçesi Âşık Şenlik Kasabası derneğine kayıtlıdır, ayrıca halen çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri ve görevleri devam etmektedir.

2005 Yılında kendisi gibi serbest avukatlık yapan Doğan KOCABEY ile evlenmiştir. Karmen Gül isimli bir kızı, Barlas ve Başar isimli ikiz oğulları vardır.

İngilizce bilmektedir.