COVİD-19 SALGININ CEZA İNFAZ KURUMLARINA ETKİLERİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de ciddi ölçüde yayılmakta olan Covid-19 virüsü hemen hemen her alanda mevcut olan düzeni değiştirmiştir. Adli makamlar da bu etkilerden kaçınamamış olup bir takım zaruri tedbirlerin alınması gerekmiştir. Ceza infaz hukuku alanında da bazı tedbirler alınmış olup, çalışmamızda soru/cevap şeklinde bu etkiler hakkında bilgi verilecektir.

 

1-  Tutuklu veya Hükümlü Yakınları Cezaevi Ziyaretleri Yapılabilecek Midir?

Salgın sebebiyle alınan önlemler kapsamında açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 27.03.2020 tarihi itibariyle 2 hafta süresince ertelenmesi, 2 hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması kararı alınmıştır. Yabancı uyruklu olup yurtdışından geldiği anlaşılan şahısların ise yapmak istedikleri ziyaretlerin süresiz ertelenmesi kararlaştırılmıştır.

 

2-  Avukatlar Ceza İnfaz Kurumlarındaki Müvekkilleri ile Görüşebilecek Midir?

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile avukatları COVID-19’dan korumak amacıyla, tüm ceza infaz kurumlarında avukat görüşlerinin 27.03.2020 tarihi itibariyle iki hafta ertelenmesine, iki hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. Ancak zorunluluk durumlarında görüşlerin kapalı görüş mahallinde yaptırılabileceği kararı alınmıştır.

 

3-  Ceza İnfaz Kurumlarında Anneleri ile Kalan Çocuklar Hakkında Alınan Tedbirler Nelerdir?

Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların 27.03.2020 tarihinden itibaren 2 hafta sonra yeniden değerlendirmek kaydıyla;

  • Kreş, anasınıfı, ana okuluna gitmemesi ve oyun alanları temizlik sıklığının artırılmasına,
  • Dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, teslim edilenlerin de geri teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakının bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

 

4-  Ceza İnfaz Kurumlarına Kabul İşlemlerinde Alınan Tedbirler Nelerdir?

13.03.2020 tarihli Adalet Bakanlığı kararları uyarınca, 

  • Ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporları ile birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi,
  • Hastalık belirtisi olanların Ceza İnfaz Kurumlarına kabul edilmemesi, sağlık muayenesinden geçmesi ve tedavilerinin yapılması,
  • İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunan kişilerin belirli bir alana alınması, 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması, ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar geri dönüldüğünde aynı kurallara tabi tutulması tedbirleri alınmıştır.

 

5-  Hükümlü veya Tutukluların Covid-19 Şüphesi Bulunması Durumunda Ne Yapılacaktır?

Ceza infaz kurumunda kalanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda; diğer hükümlülerden ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa ceza infaz kurumunda yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.

Kişi ile aynı koğuşu paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır.

Sonucu pozitif çıkan vakanın temaslılarının aynı oda içinde kalmaları gerekiyorsa en az 1 metre mesafe konularak 14 gün boyunca semptom açısından takip edilir.

Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.

Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.

COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın koğuşu 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilecektir.

 

6-  Ceza İnfaz Kurumlarında Salgının Yayılmasını Önlemek Açısından Alınan Önlemler Nelerdir?

  • Tüm kurumlarda günlük olarak el teması bulunan alanların su ve deterjanla, ıslak zeminlerin (wc, banyo, lavabo ve mutfak tezgâhları) ise çamaşır suyu ve deterjanla temizlenmesi ile çevre ve zemin yüzeylerinin su ve deterjanla temizlenmesi,
  • İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması,
  • Ceza infaz kurumlarına giren personel dahil herkesin, her girişte ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesine, ihtiyaç bulunan yerlerde termal kameraların kullanılması,
  • Ceza infaz kurumlarında hastalık bulgusu gösteren ve rapor alan personelin nöbet ve vardiya listelerinden çıkarılması,
  • Kuruma dışarıdan gelen şahıslarla muhatap olan her personelin kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanması, tedbirleri alınarak salgının infaz kurumları içerisinde yayılması engellenmeye çalışılmıştır.


7-  Ceza İnfaz Kurumlarında Yürütülen Sosyal Faaliyetler Devam Edecek Midir?

Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri ve birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler alınan tedbirler kapsamında durdurulmuştur.

Öte yandan aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin sosyal aktivitelerin ve atölye faaliyetlerinin yaptırılmasının devam edilmesine, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin ise ertelenmesine karar verilmiştir.

 

8-  Açık Cezaevlerinde Kalanlar Özel İzin Haklarını Kullanabilecek Midir?

Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları 27.03.2020 tarihi itibariyle 2 hafta süreyle ertelenmesine karar verilmiştir. Bu nedenle özel izin hakları bu süre içerisinde kullanılamayacaktır.

 

9-  Ceza İnfaz Kurumları Arasındaki Nakil İşlemleri Devam Edecek Midir?

Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller yapılmayacaktır.

 

10-  Hükümlülere Covid-19 Sebebiyle Tanınan Ek Haklar Nelerdir?

Adalet Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında görüşleri iki hafta ertelenmesinin ardından tutuklu ve hükümlülere kapalı ve açık görüş yerine ek telefon hakkı tanımıştır. Düzenlemeyle tutuklu ve hükümlüler, aile bireyleriyle haftada iki kez telefonla görüşebilecektir.

 

KAPAĞAN & KOCABEY HUKUK BÜROSU