YKS'ye Girecek Öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları Hakkında Genelge

Genelge ile 15-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının istisnalarına; Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirilmiştir. İhtiyaç olması halinde öğrencilerin beraberinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabileceği bildirlmiştir.

Ayrıca, Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin ve çalışanlarının (Karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından ) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacağı bildirilmiştir.