YARGIDA SÜRELERİN YENİDEN BAŞLAMA USULÜ

Bilindiği üzere Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında birçok alanda ciddi önlemler uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda adliyelerdeki hareketliliğin en aza indirilmesi amacıyla; icra-iflas hukuku dışındaki tüm süreler 13 Mart-15 Haziran arası için, icra işleri ise 22 Mart-15 Haziran arası için durdurulmuştur.

Bu süreçte; suç ve ceza,kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, CMK’da yer alan koruma tedbirlerine ilişkin süreler ve HMK’da düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler devam etmiştir.

Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden (16 Haziran’dan) başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.