SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU İTİRAZ HAKEM HEYETİNCE VERİLEN KARARLARDA KANUN YOLU

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu' nun 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu itiraz Hakem Heyetince 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlarıınn temyiz kanun yoluna mı yoksa istinaf kanun yoluna mı tabi olduğu 

Oylama Metni 

TEMYİZ : 57 

İSTİNAF: 11 

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU İTİRAZ HAKEM HEYETİNCE VERİLEN KARARLARDA KANUN YOLU