VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YAPILMASI GEREKEN TARİHLER ERTELENDİ

Pandemi nedeniyle iş yerlerinin çalışmaması veyahut uzaktan/dönüşümlü çalışması sebebiyle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluluarı Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Kuruma sicile kayıt sürelerinin uzatılmasıyla ilgili götürülen teklif sonucunda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınan 25.06.2020 Tarih 31166 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 23.06.2020 Tarih 2020/482 Sayılı Karar ile Veri Sorumluları Siciline Kayıt tarihlerinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; 

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL' den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularıınn Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılasına karar vermişlerdir. 

Konuyla ilgili Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.