MALİ MÜŞAVİRLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA DANIŞTAY KARARI

 

Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacı hakkında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu (SMMM Sorumluluk Raporu)’nda sorumluluğunu doğuracak hususların açık ve somut bir şekilde ortaya konulamaması, mükellefçe kendisine verilen bilgi ve belgelerden farklı olarak muhasebe kayıtlarına aykırı biçimde kayıt yaptığına veya kayıtları mali tablolara yansıtmadığına yönelik tespitlere yer verilmemesi durumunda, düzeltme ve şikayet başvurusunun reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında Danıştay tarafından emsal karar verilmiştir. 


Kararın İçeriğine Buradan Ulaşabilirsiniz.