Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan Aile Konutu Hakkında Önemli Karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 28.11.2019, E. 2019/2-318, K. 2019/1238 kararında açık rıza olmadan konulan ipotek sonucu yapılan cebri icra yoluyla satış sonucu banka mülkiyeti elde etse dahi tapu kaydına tescili gerçekleşmeyeceği ve görevli mahkemenin aile mahkemesi olduğuna dair çok önemli bir karar verdi. Kararın özeti aşağıda olup karar metnine belirtilen yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Açık rıza alınmadığını bilen  BANKA LEHİNE ipotek konulan aile konutu niteliğindeki taşınmaz, CEBRİ İCRA sonucu ihale yoluyla BANKANIN MÜLKİYETİNE geçmiş olsa bile BANKA ADINA olan tapu kaydının iptali ile malik eş adına tesciline karar verilmelidir. Görevli mahkeme AİLE mahkemesidir.

(HGK, 28.11.2019, E. 2019/2-318, K. 2019/1238)

Karara buradan ulaşabilirsiniz!