BORÇTAN DOLAYI MAAŞIN 1/4'TEN FAZLA KESİLEMEYECEĞİ KURALI SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI BANKA ALACAKLARINDA UYGULANMAZ.

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ tarafından verilen E. 2020/285 K. 2020/2794 T. 25.2.2020 ilam içeriğine göre Davacı, davalı bankadan ihtiyaç kredisi kullandığını, başka bir icra dosyasından dolayı maaşının 1/4'ünün hacizli olduğunu, davalı bankanın maaş haczi yönünden sırada olduğu halde haciz dışında maaş olarak yatan bedele davalının bloke koyduğunu, 2004 Sayılı İKK.'nun 83. maddesi gereğince maaşının 1/4 oranında haczedilebileceğini, davalının maaşının tamamını bloke etme hakkının hukuken mümkün olmadığını ileri sürerek, maaşı üzerine konan blokenin kaldırılmasını istemiştir.

İlk derece mahkemesince, taraflar arasında imzalanan Tüketici Kredisi Borçlanma ve Rehin Sözleşmesinin 11. maddesiyle bankaya rehin takas-mahsup-hapis hakkı tanındığı, bankanın davacının maaşına bloke uygulamak suretiyle tahsilat yaptığı, bankanın yaptığı işlemin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklere uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine, karar verilmiş; karara karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. 

Yargıtay tarafından hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Karar Metnine Buradan Ulaşabilrsiniz.