AVUKAT YARGI MENSUBU OLUP HACİZ İŞLEMİNİN ENGELLENMESİ YARGI GÖREVİNİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNU OLUŞTURUR.

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU tarafından verilen E. 2016/4-1419 K. 2020/38 T. 28.1.2020 sayılı kararda;

Dava, görevi yaptırmamak için direnme suçuna ilişkindir. Olayda, Avukatların yargı görevi yapan kişilerden olması ve müvekkilleri adına haciz işlemlerini takip etmelerinin adli bir işlem olması karşısında, bu görev sırasında, görevin engellenmesine yönelik olarak katılan avukata karşı gerçekleştirilen eylemler nedeniyle görevi yaptırmamak için direnme suçunun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesine ilişkin cezayı ağırlaştıran nitelikli hâlin uygulanma koşulunun gerçekleştiği ve sanıkların eylemlerinin bir bütün hâlinde birden fazla kişiyle birlikte yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmesi gerekir.

• GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ( Avukatların Yargı Görevi Yapan Kişilerden Olduğu ve Müvekkilleri Adına Haciz İşlemlerini Takip Etmelerinin Adli Bir İşlem Olduğu - Görevin Engellenmesine Yönelik Olarak Avukata Karşı Gerçekleştirilen Eylemler Nedeniyle Direnme Suçunun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesine İlişkin Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Hâlin Koşulunun Gerçekleştiği/Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Hâlinde Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğu )

• AVUKATLARIN YARGI GÖREVİ YAPAN KİŞİLERDEN OLMASI ( Müvekkilleri Adına Haciz İşlemlerini Takip Etmelerinin Adli Bir İşlem Olduğu - Görevin Engellenmesine Yönelik Olarak Avukata Karşı Gerçekleştirilen Eylemler Nedeniyle Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesine İlişkin Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Hâlin Uygulanma Koşulunun Gerçekleştiği/Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Hâlinde Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğu )

 

• DİRENME SUÇUNUN YARGI GÖREVİ YAPAN KİŞİLERE KARŞI İŞLENMESİ ( Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Hâlin Uygulanma Koşulunun Gerçekleştiği - Sanıkların Eylemlerinin Bir Bütün Hâlinde Birden Fazla Kişiyle Birlikte Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunu Oluşturduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği/Açıklanan Nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazının Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

Karar Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.