BANKAMATİK/KREDİ KARTI ÇALINIR VEYA ZORLA ALINIRSA KART SAHİBİ 24 SAAT İÇİNDE BU DURUMU İLGİLİ BANKAYA İLETİRSE KART SAHİBİ HAKSIZ ÇEKİLEN PARANIN BİLDİRİLMEDİĞİ SÜREÇTEKİ KISMINDAN SORUMLU OLUR

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ tarafından verilenE. 2016/15753 K. 2018/813 T. 21.2.2018 sayılı kararda;

Davacı vekili, davacının davalı bankadan olan kredi kartının dava dışı şahıslar tarafından zorla alındığını, kartın şifresinin silahla tehdit edilerek davacıdan öğrenildiğini, aynı gün davalı banka bankamatiğinden nakit çekim yapıldığını, davalı bankaya bildirimde bulunulmasına rağmen nakit çekilen bedelin davacıdan tahsil edildiğini, davacının kendisinden tahsil edilen bedelden sorumlu olmadığını ileri sürerek, ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kredi kartının ve şifrenin korunmasından davacının sorumlu olduğunu, davalı bankaya haber verilmediğini, davalıya kusur yüklenemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

 

Mahkemece, davacının gaspa uğradığı, haksız eylemden sonra 24 saat içinde bankaya bildirimde bulunduğu, 5464 Sayılı Kanun'un 12. maddesine göre kartın hukuka aykırı kullanımı sebebiyle davaya konu nakit çekilen bedelin 150 TL'si dışındaki kullanımdan ve nakit çekme işlemi sebebiyle davacıdan tahsil edilen bedelin kanuna aykırı olduğu, davacının yaptığı ödemelerin iadesinin gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, ödemelerin faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi hükmün onanmasına karar vermiştir.

Karar Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.