ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARAR İLE SİGORTACILIK İLE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA YER ALAN 'GENEL ŞARTLAR' İBARELERİ ANAYASAYA AYKIRI GEREKÇESİYLE KANUNLARDAN KALDIRILDI.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 2019/40 Esas 2020/40 Karar ve 17.07.2020 tarihli karar ile;

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun;

A. 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanun'un 3. Maddesiyle değiştirilen 90. Maddesinin;

1. Birinci cümlesinin ''... bu Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartları öngörülen usul ve esaslara tabidir.'' bölümünün,

2. İkinci cümlesinde yer alan ''... ve genel şartlarda... '' ibaresinin,

B. 92. Maddesine 6704 sayılı Kanun'un 4. Maddesiyle eklenen (g) (h) ve (i) bentlerinin, 

C. 17.10.1996 tarihli ve 4199 Sayılı Kanun' un 34. Maddesiyle değiştirilen 93. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan ''Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları...'' ibaresinin,

Ç. 6704 Sayılı Kanun' un 5. Maddesiyle değiştirilen 97. Maddesinin birinci cümlesinin, 

D. 99. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan '... zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri...'' ibaresinin,

Anayasa'nın 2., .5, 7., 8., 9., 10., 13., 17., 19., 35., 36., 41., 48., ve 138. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir. 

Anayasa Mahkemesi tarafından talepler hakkında karar verilmiştir. Genel Şartlar ibaresinin Anayasaya aykırı olduğu kanaatiyle ibarenin iptaline karar verilmiştir. İlgili karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi Kararına Buradan Ulaşabilirsiniz.