2021 YILI İSTİNAF VE TEMYİZ PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER BELİRLENDİ - 30.11.2020

2021 yılı için istinaf ve temyiz merciilerine başvurabilmenin ön şartı olan parasal sınırlar ve süreler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.