Danıştay Hakemlik Yapan Avukatların Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlıklarında Vekillik Yapmasını Yasaklayan Karar Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Vermiştir. 03.03.2022

Danıştay Onuncu Dairesi 2021/5092 E. sayılı dosyadan vermiş olduğu kararla; 10/08/2021 tarih ve 31564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 9.maddesi ile eklenen "Hakemler Komisyon nezdinde görülen uyuşmazlıkları taraf vekili sıfatıyla takip edemez."  maddesinin iptali istemiyla açılan davada yürütmenin durdurulması kararı vermiştir.

Danıştay'ın vermiş olduğu karar gereğince Sigorta Tahkim Komisyonu'nda hakem olarak görev yapmakta olan avukatların, vekil sıfatıyla Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlıklarında yer almasının önündeki yasak kalkmıştır. 

Karar metninin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.